Radikula

Radikula
( Embriyo/Taslak Kök)


 Kök verendir.Tohumlu bitkilere ait hipokotilin kök veren kısmıdır. kök taslağı da diyebiliriz.