Rasemöz çiçek durumu

Rasemöz(Üzümsü) Çiçek durumu


Ana eksen kendinden çıkan bütün yan dallardan daha fazla gelişme gösterir.
Genel olarak iki tipte incelenir.1-Basit rasemöz, 2-Bileşik rasemöz.