Renin

Renin

Renin


Mide mukozası tarafından salgılanan enzim. Bu enzim sütün proteini olan kazeini,
çözülebilir bir durumdan, çözülemez bir madde şekline sokar. Böylece süt kesilmiş olur.