Repressör

Repressör (Bastırcı)

Repressör

Repressör (Bastırcı)


Spesifik bir genin protein sentezini yapmasını bastıran, regülatör bir genin oluşturduğu protein maddesi.