Reseptör

Reseptör (Alıcı sinir/alıcı)


1-Hücre içinde ya da üzerinde hormon, ilaç, virüs vb. nin özel olarak bağlandığı ve bazı hallerde özel bir hücre cevabının verilmesine yol açan veya bunların hücreye girmesini sağlayan, protein, glikoprotein ya da oligosakkaritlerden oluşan yer ya da yapıdır.
2-Belirli bir uyartıya tepki gösteren duyarlı bir sinir ucudur.
3-Belirli kimyasalların veya uyartıların tanıyıcısı konumunda olan, bazı hallerde de bunların hücreye girmesini veya bunlara
karşı bir cevabın oluşturulmasını mümkün hale getiren yer veya yapı, almaçtır.
4-Çeşitli uyarıları alabilen ve duyu organlarının yapısında bulunan özelleşmiş hücre, hücre grupları veya sinir uçlarıdır.