Retikulum

Retikulum(zarkıvrımı)

Retikulum


1-Hücre içinde ya da hücreler arasında matriksteki fibril ya da lif ağıdır.
2-Endoplazmik retikulum; hücre zarından çekirdeklere kadar uzanan ince borucuklar sistemidir.Hücre içine madde taşır.
 Zarsı taşıyıcı kanallar.Hücredeki kanallar. Besin maddeleri, hücrede bu kanallar vasıtasıyla taşınırlar.
Endoplazmik retikulum üzerinde ribozom taşıyıp taşımadığına göre granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum olmak üzere ikiye ayrılır.