Rezonans sistem


Rezonans sistem

Yapısındaki atomları hareket ettirmeksizin dıştaki elektronları çeşitli
yollarla düzenleyebilen atomların birbirine bağlı olduğu bir sistem
dir.