Rizom

Rizom

Rizom

Rizom


1-Buğdaygiller ve eğreltilerde bulunan ve toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımı.
2-Genellikle toprak altında bulunan ve yukarı doğru filizler, aşağıya doğru kökler veren kalın, yatay gövde.
3-Toprak altında yatay olarak bulunan, üzerinde ek kökler taşıyan gövdelerdir.