Safra kesesi


Safra kesesi


Safra Taşı

Karaciğerde üretilen safranın (öd sıvısı) biriktirildiği kesedir. Besinlerin mideden kimus halinde ince bağırsağa geçmesi sırasında safra salgılanmaya başlar. Safra salgılanmasını ince barsak hücrelerinden kana verilen sekretin ve kolesistokinin hormonları uyarılır. Bu hormonlar safra kesesinin kasılmasını uyararak safranın on iki parmak bağırsağına verilmesini sağlar. Safra salgısı içinde safra tuzlan (barsaktaki yağlan emülsiyon haline getirerek yüzeylerini arttırır) safra pigmentleri, kolestrol ve su bulunur. Safra içinde sindirim enzimleri bulunmaz. Safra kesesindeki safra, yavaş yavaş su kaybederse, kolestrol yoğunlaşarak safra taşını oluşturur. Bu durumda safra kanalı tıkanırsa, safra pigmenti karaciğer tarafından geri emilerek vücuda verildiği için sanlık denilen hastalık ortaya çıkar. Safra salgısının ince bağırsağa ulaşmaması yağların sindirimini zorlaştırdığı gibi yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilmesini de güçleştirir.