Salmonella

Salmonella

Salmonella


Tifo, paratifo ve gastroenterit etmeni, gram negatif, fakültatif anaerob çubuk şeklinde bakteridir.