Segmentasyon

Segmentasyon

Segmentasyon

Segmentasyon


1-Bir vücut ya da yapının az çok benzer parçalara bölünmesidir.
2-Bir vücut yada yapının benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdiği bölünme evreleridir.
3-Zigotta, sitoplazma büyümesi olmadan art arda görülen mitoz bölünmeler sonucunda,
birbirine benzer hücrelerin oluşmasıdır.