Sekum

Sekum /toplar kese


İleum, kolon ve apendisin açıldığı kapalı kesedir.