Sentromer

Sentromer

Sentromer


1-Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu noktadır.
2-Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısımdır.