Serebellum-Beyincik

Serebellum

Serebellum

Serebellum

Serebellum


1-Omurgalı beyninin kas koordinasyonunu denetleyen kısmıdır.
2-Beyincik;Loplu bir yapıya sahiptir. Beyincik içindeki ak madde bir ağaç gibi boz madde içinde dağıldığı için bu kısma hayat ağacı denir.
Beyincik, vücuttaki kas faaliyetini düzenleyerek, vücudun dengeli hareketini sağlar. Beyinciği çıkartılan bir kuş dengesiz bir şekilde uçmaya çalışır.