Sinapsis

Sinapsis

Sinapsis


Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait
homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.