Sindirim sistemi

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi

Sindirim sistemi


1-Sindirim, büyük moleküllerin, yani polimerlerin kendini oluşturan yapı taşlarının parçalanmasına denir Sindirim olayında su, enzimlere yardım ederek parçalanmayı sağladığından buna: su ile parçalanma anlamında hidroliz denir Sindirim olayı aslında iki olaya hizmet eder. Sindirimle hücre zarından geçemeyecek kadar büyük moleküllerin, zardan geçebilecekleri kadar küçülmeleri sağlanır.Hücre içindeki depo maddelerin sindirimle monomerlerine parçalanarak, solunum gibi olaylarda kullanılacak kadar küçülmeleri sağlanır.
2-İnsanda sindirim sistemi ağızdaki dişlerle başlar, yutak, yemek borusu, mide, ince ve kalın barsakla devam ederek anüs ile sonlanır. Karaciğer ve pankreas salgılarıyla sindirimde görev alan yardımcı organlardır. Besinleri yutaktan anüse kadar olan hareketi, sindirim sistemindeki düz kasların yaptığı peristaltik hareketle olur.Sindirim sisteminde görev alan organlar şunlardır:Ağız, dişler, yemek borusu, mide, karaciğer, safra kesesi, pankreas, ince barsak ve kalın barsaktır.