Sinerji

Sinerji

Sinerji


1-Bir işlevin, bir görevin yerine getirilmesi için, birden fazla fonksiyonun birarada bulunmasıdır.
2-Bir organizasyondaki tüm kaynakların bir amaca yönelmesidir.(Görevdaşlık)