Sinoatrial Düğüm


Sinoatrial Düğüm
Atrioventrikular Düğüm

Sinoatrial Düğüm

Üst Vena cava’nın sağ atriuma boşaldığı noktada yer alan küçük bir düğüm dokusu kütlesi. Yürek atışlarını başlatır ve kasılımla hızını düzenler.