Sistron

Sistron


Biyokimyasal işlevde genetik birim. Bir peptid zincirde amino asit dizilişini tayin eden DNA’daki nükleotid çiftlerinin diziliş sırası.