Sitokrom

Sitokrom


Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri,biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.