Sklerenkima


Sklerankima hücreleri

Sklerankima hücreleri

Sklerenkima

Sklerenkima


1-Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.
2-Genellikle protoplastlarını kaybetmiş ölü hücrelerdir.Fakat bazen çok az da olsa protoplazma içerebilir.
Sklerankima hücrelerinin çeperleri ergin halde hem kalın hem de çoğunlukla odunlaşmıştır.