Siklozis

Siklozis


Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.