Solunum

Solunum

Solunum

Solunum

Solunum


Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbon dioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki
enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olaydır. Soluma işlevi ya da hareketidir.