Smooth muscles
( Düz kas)

Smooth muscle
Smooth muscles
(Düz kas)
Smooth muscles
( Düz kas)
Smooth muscles

İnsanda düz kaslar istem dışı çalışırlar ve bunlar soluk borusunda, tüm sindirim
sisteminde, kılcal damarlar hariç tüm damarlarda ve idrar kesesinde bulunurlar.