Species (Tür)

Species (Tür)

Species (Tür)

Species (Tür)


1-Çeşit, tür; bitki ve hayvan sistematiğinde temel sınıflandırma birimi. Ortak bir atadan gelen, doğada
yalnız kendi aralarında çoğalan, yapısal ve işlevsel özellikleri benzeyen bireylerin oluşturduğu populasyon.
2-Benzerlerini klonlonlayabilen veya gen havuzundaki fenotipler arasında gen alış verişi sonucu oluşan verimli
fertlerin populayonuna/larına tür denir. Demirkuş 2006
3-Benzerini klonlayanbilen veya farklı eşeyli gametleri; çiftleşme, tozlaşma, kavuşma...vb cinsel ilişki ile kaynaşarak
verimli fenotipler verebilen poulasyon/lara tür denir. Demirkuş 2006