Sporofit

Sporofit

Sporofit


1-Bitkilerin hayat devresinde döl değişiminin eşeysiz spor üreten diploit evresi.
2-Döl değişimi gösteren bitkilerde diploit ya da eşeysiz (aseksüel) evre.