Sphenopsida

Sphenopsida
(Kibrit Otları)


Bir Tracheophyta alt filumu. Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve
indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.