Spirogyra conjugation (Konjugasyon)

Spirogyra conjugation Spirogyra conjugation Spirogyra conjugation Spirogyra conjugation Spirogyra conjugation

1-Birleşme faaliyetidir. İki hücrenin geçici olarak birleşmesi sırasında nükleer maddenin karşılıklı olarak
değiştirildiği bir eşeysel çoğalma biçimidir. Protozoa’lardan birçok Silyatlar’da ve bakterilerde görülür.
2-Bakteri ve bazı tek hücrelilerde karşılıklı DNA değişimi ile gerçekleşen üreme şeklidir.
3-İki hücrenin geçici olarak gen alış-verişi yapmak için birleşmeleri.