Stapes (Üzengi kemiği)

Stapes (Üzengi kemiği)


Üzengi kemiği, orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengiye benzer küçük kemik.