Stilus (Boyuncuk

Stilus (Boyuncuk


1-Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısımdır.
2-Karpellerin yumurtalıktan yukarı doğru uzanan silindir şeklindeki kısmıdır.Polen tüpünü, ovaryuma iletir.
Ör: çiçekli bitkilerde stilus bulunur.