Stamen

Stamen

Stamen

Stamen


1-Bir çiçekte mikrospor (polen) üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur.
Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur.
2-Çiçekte erkek organ.Periantın iç kısmında genllikle iki ya da daha çok sayıda halka üzerine dizilmiş erkek
organların her birine stamen denir.
3-Erkek organ. Bir çiçekte başçık (anter) ve iplikçik (flamen)ten oluşan çiçek tozlarını (polen) oluşturan organ.