Stoma

Stoma Stoma Stoma Stoma

1-Gözenek. Yaprak üzerinde bulunan küçük deliklerdir. Deliğin her iki yanında, açıklığın
genişleyip daralmasını ayarlayan birer bekçi hücresi bulunur.
2-Bitkilerde epidermis hücreleri arasında bulunan, dış ortamdaki gazlarla, bitki faaliyeti
sonucu epidermis altındaki hücrelerarası boşluklarda biriken bazı gaz ve su buharının
değişimini sağlayarak su dengesinin de ayarlanmasına yardımcı olan gözeneklere stoma denir.
3-Yaprağın alt ve üst yüzeyinde bulunan, gaz alış verişini sağlayan deliklerdir.
Ör: yeşil yapraklı bitkilerde stoma bulunur.(begonia sp.)