Suspansör

Suspansör


Döllenmeden sonra bitkilere ait zigotun bölünme ile oluşturduğu
hücresel iplikdir. Bitki embriyosu bu ipliğin sonuncu hücresinden oluşur.