Sikas

Sikas

Sikas

Sikas


Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir. Ya kısa
yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.