Syngamy (Singami)

Syngamy (Singami)


1-Singami, morfolojik olarak benzer iki hücrenin birleşmesi ile olan ve tek hücrelilerde görülen bir üreme biçimi.
2-Eşeyli üreme. Döllenme olayında gametlerin birleşmesi.