T2 Bakteriyofaj


T2 Bakteriyofaj

 T2 bakteri virüsü.Nükleik asidi DNA olan, morfolojik ve genetik olarak T4 ve T6 virüslerine benzeyen, büyük bir bakteri virüsü.