T4 DNA Ligaz


T4 DNA Ligaz


T4 DNA Ligaz

 T4 DNA dolduran.Çift iplikli DNA'da oluşan boşlukları kapatan, T4 fajının kodladığı bir enzim.