T4 DNA polimeraz


T4 DNA polimeraz

T4 DNA sentezleyen.T4 fajı tarafından kodlanan 5'-3' ve 3'-5' yönünde DNA sentezi yapan bir enzim.