Taksis

Taksis


Göçüm hareketleridir. uyum hareketi.tepki hareketidir.Bir uyartıya tepki niteliğinde ve uyartının yönüne bağlı uyum hareketidir.
Hayvanlarda, bazı ilkel bitkilerde ve kara yosunları ya da eğreltilerin erkek eşey hücrelerinde görülür.