Termodinamiğin birinci yasası


Termodinamiğin birinci yasası

Enerjinin ne yeniden yaratılacağı ne de yok olacağı, ancak bir formdan ötekine dönüşebileceğine ilişkin fizik yasasıdır.
ÖR: kimyasal enerjiden; elektrik ve ısı enerjisi elde edilmesidir.