Testesteron

Testesteron


1-Erkeklik hormonu.Erkeklik özelliklerinin gelişmesini uyarır ve devamını sağlar.
2-Testesteron hormonu kana karışarak erkeklere özgü fiziksel özelliklerin (sakal,
kas kitlesinin artması, kalın ses, güçlülük gibi) gelişmesinde önemli rol oynar.