Tetrad

Tetrad

Tetrad

Tetrad

Tetrad


1-Birinci mayotik profazın sonunda meydana gelen dört homolog kromozom grubudur.
2-Bölündükten sonra dörtlü halde kalan yuvarlak bakterilerdir.
3-Mayoz bölünme sırasında homolog kromozomların birbirlerine sarılarak oluşturdukları dört kromotitli yapıdır.