Thermoplasma

Thermoplasma


Archeae grubundan termofilik ve aşırı asidofilik prokaryotlardır.Bu organizmalar bilinen tüm prokaryotlar içinde en
asidofilik olma özelliğine sahiptir.Thermoplasma hücre duvarı olmayan bir Archaea'dır.pH 2 ve ve 55 C derece sıcaklıkta yaşar.