Tobacco mosaic virus (Tütün Mozaik Virüsü)

Tobacco mosaic virus

Tobacco mosaic virus


Tütün Mozaik Virüsü,tütün bitkisinin hücrelerinde üreyen, kapsidi 2150 kadar benzer proteinden yapılmış
olan ve RNA molekülünü saran, 6000 nükleotitten oluşan heliks şeklinde bir RNA'sı bulunan bir virüs.