Tomurcuklanma

Tomurcuklanma


1-Mayalarda bir çoğalma şekli. Maya hücresinden tomurcuk şeklinde bir çıkıntı oluşur, zamanla bu ergin bir hücre büyüklüğüne gelir,
Hücre bölünmesi gerçekleştikten sonra arada zar oluşarak 2 yeni hücre meydana gelmiş olur.
2-Ana gövdeden ayrılan bir parçanın başlı başına gelişerek tek başına yaşamak ya da bir koloninin üyesi haline gelmesi şeklindeki eşeysiz üremedir.
3-Ana canlının bir kısmında hücre bölünmesi sonucu tomurcuk şeklinde bir çıkıntı(nın) oluşup(oluşması), bu kısmın zamanla gelişerek yeni bir birey meydana getirmesine denir.
ör: mayalar, hidra ,deniz anası tomurcuklanma ile çoğalırlar.