Topluluk

Topluluk


Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyetdir.