Transdüksiyon

Transdüksiyon


1-Bir mikroorganizmadan diğerine bir bakteriyofaj ya da virüs aracılığı ile gen aktarılması.
2-Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs
tarafından bir bakteriden diğerine taşınması.