Transform etkenleri


Transform etkenleri

Pnömokok ve öteki bazı bakterilerden elde edilen ve aynı bakterinin değişik bir
suşuna verildiğinde sürekli kalıtsal değişiklikler meydana getiren maddelerdir.
ÖR: Salmonellaya bağlı akut hemorajik sistit hastalıkları.