Trikosist

Trikosist

Trikosist

Trikosist


Paramecium gibi kirpikli tek hücreli hayvanların sitoplazmasında bulunan, hücresel bir organeldir. Avı yakalamada ve tutmada iş gören bir kol görevi yapar.
ör: paramecium