Triplet durum

Triplet durum


Bir foton absorbe ederek aktive olan bir elektronun yüksek yörüngeli bir enerjiye
geçmesi ve benzer dönme hızına sahip bir elektronla eşleşmesi durumudur.
ör: fiziksel olarak soğurulmuş oksijen molekülü triplet duruma örnektir.